โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สิริมา รัตนมงคล (ไก่)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 12
อีเมล์ : Kai2532qq@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : อบต.บ้านผึ้ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ส.ค. 2561,14:02 น.   หมายเลขไอพี : 171.6.59.238


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล