โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : กำพลศักดิ์ พรมกิ่ง (โจ)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
อีเมล์ : kampolsak_p@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สิริมา รัตนมงคล (ไก่)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 12
อีเมล์ : Kai2532qq@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิศักดิ์ รักษ์เมือง (เบิดร์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
อีเมล์ : Bird_sojungzazx@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมภูนุช บุญเรืองนาม (นุช)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : -
อีเมล์ : shomphoonut1997@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม