โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรี อนุวัช นิวงษา
เจ้าพนักงานธุรการ