โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย ชิติพัทธ์ เชาว์ประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาว อัญชลี ฝางคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4