โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอภินันทวุฒิ ไชยกา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 042560033
อีเมล์ : nongpladookschool@hotmail.com

นางสาวแพรวนภา มณีรัตน์
ครูผู้ช่วย