โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นาย สมโภช นนทอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภาณุวัตร สุขันธ์
ครูผู้ช่วย