โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
คณะผู้บริหาร

นายความสุข ไชยผง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพลภัทร โสมี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา