โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
การศึกษาพิเศษเรียนรวม

นางสาวแจ่มจันทร์ อินทะพล
ครู คศ.2
หัวหน้าการศึกษาพิเศษเรียนรวม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1