โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
แนะแนวการศึกษา

นางภรัช นุกูลกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้าแนะแนวการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1