โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข่าวสารสานสัมพันธ์ปฐมวัยชั้นปีที่3ประจำสัปดาห์
ชื่ออาจารย์ : นางสาว นิลมล โคตรแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2566,18:04  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รวบรวมผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่ออาจารย์ : นายอภินันทวุฒิ ไชยกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,19:27  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รวบรวมผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่ออาจารย์ : นายอภินันทวุฒิ ไชยกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,19:27  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รวบรวมผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายอภินันทวุฒิ ไชยกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,19:25  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายอภินันทวุฒิ ไชยกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,19:15  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายอภินันทวุฒิ ไชยกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2565,15:33  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายอภินันทวุฒิ ไชยกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,12:55  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาว อัญชลี ฝางคำ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2564,12:53  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายพลภัทร โสมี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2564,10:14  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแจ่มจันทร์ อินทะพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2564,20:59  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..