โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
ผู้บริหาร

นายความสุข ไชยผง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/07/2021
ปรับปรุง 05/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 195657
Page Views 226326
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม ธาตุพนม
2 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ กุดฉิม ธาตุพนม
3 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม กุดฉิม ธาตุพนม
4 โรงเรียนบ้านกุดฉิม กุดฉิม ธาตุพนม 042053520
5 โรงเรียนบ้านหนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
6 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
7 โรงเรียนดอนนางหงส์สงเคราะห์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
8 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 042053147
9 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
10 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
11 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) ธาตุพนม ธาตุพนม
12 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช ธาตุพนม ธาตุพนม
13 โรงเรียนธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม
14 โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) ธาตุพนม ธาตุพนม
15 โรงเรียนบ้านดอนแดง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
16 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
17 โรงเรียนทดสอบ ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม
18 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม
19 โรงเรียนบ้านดงก้อม นาถ่อน ธาตุพนม
20 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง นาถ่อน ธาตุพนม
21 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร นาถ่อน ธาตุพนม
22 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล นาถ่อน ธาตุพนม 0-4257-5169
23 โรงเรียนบ้านดงยอ นาถ่อน ธาตุพนม
24 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร นาถ่อน ธาตุพนม
25 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง นาหนาด ธาตุพนม
26 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง นาหนาด ธาตุพนม
27 โรงเรียนบ้านคำชะอี นาหนาด ธาตุพนม
28 โรงเรียนบ้านนาหนาด นาหนาด ธาตุพนม
29 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) น้ำก่ำ ธาตุพนม
30 โรงเรียนบ้านนาคำ น้ำก่ำ ธาตุพนม
31 โรงเรียนบ้านคับพวง น้ำก่ำ ธาตุพนม
32 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) น้ำก่ำ ธาตุพนม
33 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว น้ำก่ำ ธาตุพนม
34 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม น้ำก่ำ ธาตุพนม
35 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ น้ำก่ำ ธาตุพนม
36 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) น้ำก่ำ ธาตุพนม
37 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) ฝั่งแดง ธาตุพนม
38 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา ฝั่งแดง ธาตุพนม
39 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ฝั่งแดง ธาตุพนม 042-058352
40 โรงเรียนบ้านนาทาม พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
41 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
42 โรงเรียนมรุกขนคร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
43 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
44 โรงเรียนประชามิตรวิทยา พระกลางทุ่ง ธาตุพนม
45 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม
46 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข อุ่มเหม้า ธาตุพนม
47 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม
48 โรงเรียนบ้านโสกแมว อุ่มเหม้า ธาตุพนม
49 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร อุ่มเหม้า ธาตุพนม
50 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน แสนพัน ธาตุพนม 0885630640
51 โรงเรียนบ้านดงขวาง แสนพัน ธาตุพนม
52 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ โพนแพง ธาตุพนม
53 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม โพนแพง ธาตุพนม
54 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม
55 โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง ธาตุพนม
56 โรงเรียนบ้านจำปา ก้านเหลือง นาแก
57 โรงเรียนบ้านดอนโทน ก้านเหลือง นาแก
58 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ก้านเหลือง นาแก
59 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา ก้านเหลือง นาแก
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) คำพี้ นาแก
61 โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น คำพี้ นาแก
62 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล คำพี้ นาแก
63 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ นาคู่ นาแก
64 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ นาคู่ นาแก
65 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม นาคู่ นาแก
66 โรงเรียนบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก
67 โรงเรียนบ้านแขนนาง นาคู่ นาแก
68 โรงเรียนบ้านหนองคอง นาเลียง นาแก
69 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา นาเลียง นาแก
70 โรงเรียนบ้านนาเลียง นาเลียง นาแก 0878651091
71 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี นาเลียง นาแก 042560039
72 โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล) นาแก นาแก
73 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง นาแก นาแก
74 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลญาโนอุปถัมภ์) นาแก นาแก
75 โรงเรียนนาแกผุดงราชกิจเจริญ นาแก นาแก
76 โรงเรียนนาแกพิทยาคม นาแก นาแก
77 โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟนาแก นาแก นาแก
78 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง บ้านแก้ง นาแก
79 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์) บ้านแก้ง นาแก
80 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี บ้านแก้ง นาแก
81 โรงเรียนบ้านแก้ง บ้านแก้ง นาแก
82 โรงเรียนบ้านนาโสก บ้านแก้ง นาแก
83 โรงเรียนบ้านหนองยอ พระซอง นาแก
84 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร พระซอง นาแก
85 โรงเรียนบ้านดงอินำ พระซอง นาแก
86 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด พระซอง นาแก
87 โรงเรียนบ้านนาเหนือ พระซอง นาแก
88 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ พระซอง นาแก
89 โรงเรียนบ้านพิมานท่า พิมาน นาแก
90 โรงเรียนธารน้ำใจ พิมาน นาแก
91 โรงเรียนบ้านปากบัง พิมาน นาแก -
92 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน พิมาน นาแก
93 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา พิมาน นาแก
94 โรงเรียนบ้านจอมมณี พิมาน นาแก
95 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล พุ่มแก นาแก
96 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ พุ่มแก นาแก
97 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ พุ่มแก นาแก
98 โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช) พุ่มแก นาแก
99 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก พุ่มแก นาแก
100 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ พุ่มแก นาแก
101 โรงเรียนบ้านนางเลิศ พุ่มแก นาแก
102 โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 สีชมพู นาแก
103 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง สีชมพู นาแก
104 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สีชมพู นาแก
105 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ หนองบ่อ นาแก
106 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หนองบ่อ นาแก
107 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง หนองบ่อ นาแก
108 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม หนองบ่อ นาแก
109 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองสังข์ นาแก
110 โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองสังข์ นาแก
111 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง หนองสังข์ นาแก
112 โรงเรียนบ้านคำเม็ก หนองสังข์ นาแก
113 โรงเรียนบ้านนางาม กุตาไก้ ปลาปาก
114 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กุตาไก้ ปลาปาก
115 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ กุตาไก้ ปลาปาก
116 โรงเรียนบ้านโพนทา กุตาไก้ ปลาปาก
117 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ กุตาไก้ ปลาปาก
118 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก 042536406
119 โรงเรียนบ้านดอนดู่ กุตาไก้ ปลาปาก
120 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ นามะเขือ ปลาปาก
121 โรงเรียนบ้านนามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก
122 โรงเรียนบ้านหนองแสง นามะเขือ ปลาปาก
123 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา นามะเขือ ปลาปาก 0968574951
124 โรงเรียนบ้านนาขาม ปลาปาก ปลาปาก
125 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ปลาปาก ปลาปาก 0819997893
126 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย ปลาปาก ปลาปาก
127 โรงเรียนบ้านกอก ปลาปาก ปลาปาก
128 โรงเรียนบ้านวังยาง ปลาปาก ปลาปาก
129 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก
130 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม ปลาปาก ปลาปาก
131 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปลาปาก ปลาปาก
132 โรงเรียนอนุบาลมีสุข ปลาปาก ปลาปาก
133 โรงเรียนบ้านวังสิม ปลาปาก ปลาปาก
134 โรงเรียนบ้านดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก
135 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม มหาชัย ปลาปาก
136 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม มหาชัย ปลาปาก
137 โรงเรียนบ้านมหาชัย มหาชัย ปลาปาก
138 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก 042560055
139 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง มหาชัย ปลาปาก
140 โรงเรียนบ้านทันสมัย มหาชัย ปลาปาก
141 โรงเรียนบ้านวังม่วง มหาชัย ปลาปาก
142 โรงเรียนบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก
143 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี หนองฮี ปลาปาก
144 โรงเรียนบ้านโพนทัน หนองฮี ปลาปาก
145 โรงเรียนบ้านจรุกเตย หนองฮี ปลาปาก
146 โรงเรียนบ้านกุงโกน หนองฮี ปลาปาก
147 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม หนองฮี ปลาปาก
148 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก
149 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
150 โรงเรียนบ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
151 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี หนองเทาใหญ่ ปลาปาก
152 โรงเรียนโพนสวางราษฏร์อุปถัมภ์ โคกสว่าง ปลาปาก
153 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก
154 โรงเรียนบ้านวังกะเบา โคกสว่าง ปลาปาก
155 โรงเรียนบ้านศรีธน โคกสว่าง ปลาปาก 0854600685
156 โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกสว่าง ปลาปาก
157 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ โคกสว่าง ปลาปาก
158 โรงเรียนบ้านม่วง โคกสูง ปลาปาก
159 โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ โคกสูง ปลาปาก
160 โรงเรียนบ้านนกเหาะ โคกสูง ปลาปาก
161 โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง ปลาปาก
162 โรงเรียนบ้านหนองบึง ยอดชาด วังยาง
163 โรงเรียนบ้านหนองแคน ยอดชาด วังยาง
164 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา ยอดชาด วังยาง
165 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ยอดชาด วังยาง
166 โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร วังยาง วังยาง
167 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน วังยาง วังยาง
168 โรงเรียนวังยางวิทยาคม วังยาง วังยาง
169 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย วังยาง วังยาง
170 โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง วังยาง
171 โรงเรียนบ้านหนองสะโน วังยาง วังยาง
172 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม หนองโพธิ์ วังยาง
173 โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองโพธิ์ วังยาง
174 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน หนองโพธิ์ วังยาง
175 โรงเรียนบ้านโนนหอม โคกสี วังยาง
176 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โคกสี วังยาง
177 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 โคกสี วังยาง
178 โรงเรียนบ้านนาป่ง กุรุคุ เมืองนครพนม
179 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กุรุคุ เมืองนครพนม
180 โรงเรียนบ้านกุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม 042536257
181 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กุรุคุ เมืองนครพนม
182 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ กุรุคุ เมืองนครพนม
183 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม
184 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน ขามเฒ่า เมืองนครพนม
185 โรงเรียนบ้านกล้วย ขามเฒ่า เมืองนครพนม
186 โรงเรียนบ้านชะโนต ขามเฒ่า เมืองนครพนม
187 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า เมืองนครพนม
188 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง คำเตย เมืองนครพนม
189 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน คำเตย เมืองนครพนม
190 โรงเรียนบ้านดอนแดง คำเตย เมืองนครพนม
191 โรงเรียนบ้านหนองยาว คำเตย เมืองนครพนม
192 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คำเตย เมืองนครพนม
193 โรงเรียนบ้านทุ่งมน คำเตย เมืองนครพนม
194 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง คำเตย เมืองนครพนม
195 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ คำเตย เมืองนครพนม
196 โรงเรียนบ้านคำเตย คำเตย เมืองนครพนม
197 โรงเรียนบ้านดงต้อง ดงขวาง เมืองนครพนม
198 โรงเรียนบ้านกกไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม
199 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม
200 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) ท่าค้อ เมืองนครพนม 0-4253-2557
201 โรงเรียนบ้านนาหลวง ท่าค้อ เมืองนครพนม
202 โรงเรียนบ้านดงหมู ท่าค้อ เมืองนครพนม
203 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ท่าค้อ เมืองนครพนม
204 โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม
205 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง นาทราย เมืองนครพนม
206 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม นาทราย เมืองนครพนม
207 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น นาทราย เมืองนครพนม 0982256594
208 โรงเรียนบ้านนาทราย นาทราย เมืองนครพนม
209 โรงเรียนบ้านนาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม
210 โรงเรียนบ้านสร้างหิน นาราชควาย เมืองนครพนม
211 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม
212 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย นาราชควาย เมืองนครพนม
213 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด นาราชควาย เมืองนครพนม
214 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นาราชควาย เมืองนครพนม
215 โรงเรียนบ้านดงติ้ว บ้านกลาง เมืองนครพนม
216 โรงเรียนบ้านดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม
217 โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง เมืองนครพนม
218 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ บ้านกลาง เมืองนครพนม
219 โรงเรียนบ้านกลางน้อย บ้านกลาง เมืองนครพนม
220 โรงเรียนบ้านดอนม่วง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
221 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
222 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 0933210529
223 โรงเรียนบ้านผึ้ง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
224 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
225 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
226 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง เมืองนครพนม 042560033
227 โรงเรียนบ้านวังกระแส บ้านผึ้ง เมืองนครพนม
228 โรงเรียนบ้านหนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม
229 โรงเรียนบ้านวังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม
230 โรงเรียนบ้านโชคอํานวย วังตามัว เมืองนครพนม
231 โรงเรียนบ้านคำสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม 042536377
232 โรงเรียนบ้านคำพอก หนองญาติ เมืองนครพนม
233 โรงเรียนบ้านดงโชค หนองญาติ เมืองนครพนม
234 โรงเรียนบ้านหนองญาติ หนองญาติ เมืองนครพนม
235 โรงเรียนเมืองนครพนม หนองญาติ เมืองนครพนม
236 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ หนองญาติ เมืองนครพนม
237 โรงเรียนบ้านสําราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม
238 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม อาจสามารถ เมืองนครพนม
239 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม อาจสามารถ เมืองนครพนม
240 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อาจสามารถ เมืองนครพนม
241 โรงเรียนบ้านสำราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม
242 โรงเรียนบ้านนาสมดี อาจสามารถ เมืองนครพนม
243 โรงเรียนชุนชนอาจสามารถ อาจสามารถ เมืองนครพนม
244 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
245 โรงเรียนบ้านสุขเกษม โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
246 โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
247 โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพธิ์ตาก เมืองนครพนม
248 โรงเรียนบ้านน้อยใต้ ในเมือง เมืองนครพนม
249 โรงเรียนสันตยานันท์ ในเมือง เมืองนครพนม
250 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ในเมือง เมืองนครพนม
251 โรงเรียนอนุบาลตรงใจ ในเมือง เมืองนครพนม
252 โรงเรียนเทศบาล 4 ( รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ) ในเมือง เมืองนครพนม 0865112322
253 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในเมือง เมืองนครพนม
254 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี ในเมือง เมืองนครพนม 042-052205-6
255 โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ในเมือง เมืองนครพนม 0-4251-1271
256 โรงเรียนตงเจื่ย ในเมือง เมืองนครพนม
257 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ท่าลาด เรณูนคร
258 โรงเรียนบ้านวังยาง ท่าลาด เรณูนคร
259 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) ท่าลาด เรณูนคร 042-583306
260 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา ท่าลาด เรณูนคร
261 โรงเรียนบ้านเหิบ นาขาม เรณูนคร
262 โรงเรียนบ้านนาขาม นาขาม เรณูนคร
263 โรงเรียนบ้านดอนขาว นาขาม เรณูนคร
264 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น นางาม เรณูนคร
265 โรงเรียนบ้านนายอ นางาม เรณูนคร
266 โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ นางาม เรณูนคร
267 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา นางาม เรณูนคร
268 โรงเรียนนางามวิทยาคาร นางาม เรณูนคร
269 โรงเรียนบ้านนายอน้อย นางาม เรณูนคร
270 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นางาม เรณูนคร
271 โรงเรียนบ้านนาดี หนองย่างชิ้น เรณูนคร
272 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ หนองย่างชิ้น เรณูนคร
273 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น หนองย่างชิ้น เรณูนคร 042-579644
274 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร เรณู เรณูนคร
275 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ เรณู เรณูนคร
276 โรงเรียนบ้านคำผาสุก เรณู เรณูนคร
277 โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร เรณู เรณูนคร
278 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรณู เรณูนคร
279 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ เรณู เรณูนคร 042579518
280 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เรณูใต้ เรณูนคร
281 โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า เรณูใต้ เรณูนคร
282 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เรณูใต้ เรณูนคร
283 โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด เรณูใต้ เรณูนคร
284 โรงเรียนบ้านนาบั่ว เรณูใต้ เรณูนคร
285 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร 042-583-262
286 โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
287 โรงเรียนบ้านหนองแซง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
288 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร
289 โรงเรียนบ้านนาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร
290 โรงเรียนบ้านนาม่วง โคกหินแฮ่ เรณูนคร
291 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ โพนทอง เรณูนคร
292 โรงเรียนบ้านดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร
293 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย โพนทอง เรณูนคร
294 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร โพนทอง เรณูนคร 042-579020
295 โรงเรียนบ้านดงบาก โพนทอง เรณูนคร