โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรรยนที่ 2/2564 ตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวร
สถิติผู้เข้าชม